Naturlig kjøttproduksjon har vært et stadig mer populært valg blant forbrukere som ønsker å spise sunnere og mer bærekraftig. Vår kjøttproduksjon er en form for kjøttproduksjon som tar hensyn til dyrevelferd, miljøpåvirkning og kvaliteten på produktet som blir produsert.

Vårt kjøtt gir bedre dyrevelferd

En av de viktigste fordelene med vår naturlige kjøttproduksjon er bedre dyrevelferd. Vi setter dyrene i fokus og fokuserer på å gi dem god helse og et godt liv. Dyrene får lov til å bevege seg fritt og utføre naturlige atferdsmønstre.

 

Miljøvennlig produksjon

Vår kjøttproduksjon er også mer miljøvennlig enn konvensjonell kjøttproduksjon. Vi fokuserer på å minimere miljøpåvirkningen ved å redusere bruken av kjemikalier og kunstgjødsel. Dette fører til mindre utslipp av klimagasser og mindre forurensning av vann og jord.

 

Bedre kvalitet på kjøttet

Vår kjøttproduksjon gir også bedre kvalitet på produktet som blir produsert. Dyrene som blir oppdrettet naturlig, får et kosthold som gir bedre kvalitet på kjøttet. V¨rt kjøtt er ofte mer mørt og saftig, og har en mer intens smak enn konvensjonelt kjøtt. Det er også mer næringsrikt og inneholder mer omega-3-fettsyrer og antioksidanter enn konvensjonelt kjøtt.

 

Bedre for helsen din

En naturlig kjøttproduksjon er også bedre for helsen.Vårt kjøtt inneholder mindre antibiotika og hormoner enn konvensjonelt kjøtt, og det er også mindre risiko for at det inneholder antibiotikaresistente bakterier. Vårt kjøtt er også mer næringsrikt og inneholder mindre fett og mer protein enn konvensjonelt kjøtt.

 

Bedre for samfunnet

Vi mener at vår måte å produsere kjøtt på, også  er bedre for samfunnet. Det gir lokal sysselsetting og bidrar til å opprettholde en bærekraftig økonomi. Dette gir også en mer rettferdig fordeling av ressurser og reduserer risikoen for at multinasjonale selskaper tar over og utnytter småbønder.

 

Bedre for klimaet

Vår kjøttproduksjon er også bedre for klimaet. Konvensjonell kjøttproduksjon står for en betydelig andel av verdens klimagassutslipp, blant annet på grunn av produksjon av kraftfôr og gjødsel. Vi reduserer bruken av kraftfôr og gjødsel, og dermed reduseres utslippene av klimagasser.

 

Bedre for insekter og dyr

Vår kjøttproduksjon er også bedre for biomangfoldet. Vi bruker ofte en rekke ulike avlinger, og dyrker også fôrplanter som støtter insekter og andre dyrearter. Dette bidrar til å bevare mangfoldet av dyre- og plantearter, og er dermed positivt for miljøet.

Bedre for jorda

Vår kjøttproduksjon er også bedre for jorda. Konvensjonell kjøttproduksjon kan føre til erosjon og utarming av jorda, og kan også føre til forurensning av vannressurser. Vi fokuserer på å ivareta jordens helse og bidrar til å opprettholde jordas fruktbarhet.

Vår kjøttproduksjon har mange fordeler sammenlignet med konvensjonell kjøttproduksjon. Bedre dyrevelferd, miljøvennlig produksjon, bedre kvalitet på produktet, bedre helse, bedre for samfunnet, bedre for klimaet, bedre for biomangfoldet og bedre for jorda er alle fordeler ved naturlig kjøttproduksjon. Ved å velge kjøtt fra oss, kan forbrukere være med på å støtte en bærekraftig kjøttproduksjon som ivaretar både miljø og dyrevelferd.